Navigácia

Štvrtok 30. 7. 2015

Škola na mape

Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • 8. 7. 2015

  Klikni na Letný tábor 2015 a pozri si pridané fotografie.

 • Oznam

  1. 7. 2015

  Základná škola Školská 1 Fiľakovo v zmysle § 11a zákona 390/2011 Z. z.  oznamuje, že od 1.9.2015 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná výchova.
  Kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.. 
  Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky do 31.7.2015.

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny v školskom roku 2014/2015 sa začnú v stredu 1. júla 2015 a potrvajú až do 31. augusta 2015. Vyučovanie v školskom roku 2015/2016 sa začne 2. septembra 2015.

 • Program denného letného tábora

   

  (1.7.2015 – 7.7.2015)

   

   

   

  Streda

  1.7.2015

  Výlet do Banskej Bystrice /prehliadka mesta, pamiatky/, návšteva Harmaneckej jaskyne

  Zraz: 8:00 – 8:30, ZŠ Školská 1 Fiľakovo/Malá budova/

 • 22. 6. 2015

  Pani vychovávateľky zo školského klubu detí usporiadali pre svoje deti výlet na Šomošku. Počasie objednali perfektné a opekačka s turistikou bola vynikajúca. Všetci sa vrátili domov s peknými zážitkami. Klikni na Koncoročný výlet ŠKD na Šomošku a pozri si pridané fotografie.

 • 30. 6. 2015

  Slávnostná rozlúčka s našimi deviatakmi sa uskutoční 30.júna 2015 od 8:30 hod. pred hlavnou budovou školy.
  Potom si žiaci vo svojich triedach preberú od svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenie.

 • Výzva na predkladanie cenovej ponuky

  19. 6. 2015

  v zmysle § 9 od. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1.  Identifikácia verejného obstarávateľa

  Názov:         Základná škola Školská 1 Fiľakovo

 • 22. 6. 2015

  Beh olympijského dňa je celosvetovým podujatím, ktoré si kladie za cieľ podporovať myšlienku športu pre všetkých - každý bez ohľadu na svoju telesnú zdatnosť sa môže stať súčasťou olympijského hnutia. Dnes sme si ho zabehli na štadióne FTC. K získaným medailám našim najrýchlejším žiakom gratulujeme! 

 • 23. 6. 2015

  Do galérie English battle boli pridané fotografie.

 • ENGLISH BATTLE

  16. 6. 2015

  Súboj v anglickom jazyku zviedli vybraní zástupcovia tried 5.- 8. ročníka v utorok 16. júna 2015. Dvojice si v rámci ročníkov porovnali svoje vedomosti nielen z angličtiny, ale ukázali aj všeobecné znalosti súvisiace s anglicky hovoriacimi krajinami. Rozdiely medzi triedami boli naozaj tesné a zo súboja vyšli ako víťazi reprezentanti 5.B, 6.B, 7.A a 8.B.
  Gratulujeme, ďakujeme za účasť a znova o rok sa na Vás tešia pani učiteľka M. Dedinská a pán učiteľ M. Backa.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Školská 1 Fiľakovo
  Školská 1, 98601 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 895
  +421 911 932 188
  +421 47 43 81 987 (Školská jedáleň)

Fotogaléria