Navigácia

 • Mestský deň detí

  3. 6. 2023

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Mestský deň detí.

 • Exkurzia do BANSKEJ BYSTRICE

  2. 6. 2023

  V piatok 2.júna navštívili štvrtáci Pamätník SNP a skanzen ťažkej bojovej techniky. Potom sa s p.uč. Ivetou Korimovou, Dianou Szabovou a Kamilou Salajovou prešli po historickom centre nášho krajského mesta.

 • 2. miesto na medzinárodnej environmenálnej súťaži

  Posledný májový deň sa družstvo našich šikovných žiačok v zložení Tamarka Olšiaková (6.B), Ema Martinková (7.B) a Lea Buzásiová (7.B) zúčastnilo medzinárodnej environmentálnej súťaže pod názvom -  Spoločne chráňme prírodu. Po Covidovej prestávke súťaž opäť zorganizovala ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerova vrchovina a Riaditeľstvo NP Bükk – TK Karancs-Medves v spolupráci s geoparkom Novohrad- Nógrád. Súťaž sa konala na Náučnom chodníku Šomoška. Zúčastnilo sa je 9 družstiev , z toho 3 zo Slovenska a 6 z Maďarska. Dievčatá absolvovali prechádzku po náučnom chodníku s prednáškou o neživej prírode CHKO Cerova vrchovina, o vplyvoch činnosti človeka na CHKO a v neposlednom rade o rastlinných a živočíšnych obyvateľoch tejto krásnej časti nášho regiónu. Potom nasledovala súťaž, ktorá pozostávala z piatich stanovíšť, kde boli pripravené súťažné otázky. Nesmelo chýbať ani chutné občerstvenie či zábavné aktivity. V silnej konkurencii naše dievčatá zabojovali a zaslúžene získali krásne 2. miesto ! Okrem diplomov získali aj hodnotné ceny. BLAHOŽELÁME  a držíme palce v ďalšej súťaži, ktorá naše dievčatá čaká budúci týždeň. Dievčatá na súťaž pripravovali pani učiteľky Burisová a Gulyásová.

 • Deň detí na Habakukoch

  1. 6. 2023

   Štvrtáci strávili svoj výnimočný deň v Dobšinského rozprávkovom svete na Donovaloch. Sprevádzali ich p.učiteľky Diana Szabová, Iveta Korimová a Kamila Salajová.   Kuk do fotoalbumu  Deň detí na Habakukoch.

 • ŠPORTOVÝ DEŇ MESTA FIĽAKOVO 2023

 • Spoznávame náš región Novohrad

  Dnes podnetne a tradične naši šiestaci spoznávali na hodinách Výtvarnej výchovy svoj región Novohrad. Obliekli sme si ľudový odev z novohradských obcí Polichno a Ábelová, spoznávali nárečové výrazy a zvyky. No napríklad, viete, čo je to čepiec alebo fruštik? Viete, čo bolo vynášanie Kyseľa alebo Jánske ohne? My už vieme! Už teraz sa tešíme na výtvarné práce žiakov – Novohradčanov ako reagovali na tradičné formy odievania a zvyky našich predkov. Ďakujeme

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  2. 5. 2023

  Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogického zamestnanca v kategórii:

  učiteľ prvého stupňa základnej školy.

  Kvalifikačné predpoklady:

  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  Zoznam vyžadovaných dokladov:

  žiadosť uchádzača o voľné pracovné miesto, profesijný životopis uchádzača, motivačný list, doklad(y) o absolvovanom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

  Iné požiadavky súvisiace s obsadením pracovného miesta:

  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť pre prácu pedagogického zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., ovládanie štátneho jazyka.

  Termín nástupu: 01. 09. 2023

  Výber uchádzačov prebehne pohovorom na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači.

  Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 12. 06. 2023 do 10:00 hod. na adresu školy osobne/poštou:


  Základná škola
  Školská 1
  986 01 Fiľakovo
  alebo e-mailom: zsfilakovo@gmail.com
  bližšie informácie: +421 47 4381 895

   

  Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy

 • ŠKD - Darček pre mamičky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Darček pre mamičky.

  Všetky kvety do rúk mamy skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, starosť v hlave, za dni šťastné, za dni hravé, za rozprávky nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko. Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku dňu matiek.

 • Plavecké dopoludnie žiakov I. a II. stupňa

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecké dopoludnie žiakov I. a II. stupňa.

  Pohyb a zdravý spôsob života je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. 10.5. 2023 je Svetový deň - pohybom k zdraviu. Preto sme sa rozhodli zorganizovať PLAVECKÉ DOPOLUDNIE pre žiakov I. a II. stupňa. Plavecké dopoludnie sa uskutočnilo 9.-10.5. 2023 v Salgotarjáne. Žiaci by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej a športovej výchovy pri upevňovaní aktívneho zdravia. Plávanie je športom pre každého jedinca - od najmladších po najstarších. Vlastný plavecký pohyb a samotné plávanie má silný vplyv na posilnenie zdravia, i celkovej telesnej zdatnosti. Veľmi nás potešil záujem našich žiakov o plávanie a veríme, že si to čoskoro zopakujeme.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno
  2. 5. 2023

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že dňa 11.05.2023(štvrtok) budú mať všetci žiaci školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov.

  Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravovania.

  Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy

 • Exkurzia na Liptov

  Posledný aprílový piatok sme sa vybrali so šiestakmi a niekoľkými cestovateľmi zo siedmeho a ôsmeho ročníka do jedného z najkrajších kútov nášho Slovenska, na Liptov. Navštívili sme centrum tohto regiónu, mesto Liptovský Mikuláš. Príjemné dopoludnie sme strávili v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Vďaka rôznym interaktívnym prvkom sme lepšie spoznali faunu Liptova, naučili sme sa ako vznikajú jaskyne, nazreli sme do slávnej Rainerovej útulne, aj sme si pocestovali v čase a videli tvory , ktoré tu žili pre tisíckami rokov. Tí odvážnejší vyšli aj na rozhľadňu na streche múzea. Naskytol sa nám dychberúci výhľad na majestátne Tatry, Nízke Tatry aj Liptovskú kotlinu. Mohli sme poznávať jednotlivé tatranské štíty. Potom sme sa presunuli do Galérie Ilussia, kde sme si zábavnou formou vyskúšali rôzne optické klamy. Plný zážitkov sme sa podvečer vrátili domov. Už teraz sa tešíme na ďalšie cestovateľské zážitky. Exkurziu pre žiakov pripravili pani učiteľky Burisová a Bábelová.

 • Navštívili sme Múzeum holokaustu v Seredi

  ☝️Raz vidieť👀 je niekedy viac ako stokrát počuť👂, a tak tomu bolo aj dnes. Naši deviataci a ôsmaci sa zúčastnili Dejepisnej exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. A bolo čo pozerať!
  --
  Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu našej histórie. Pietne miesto, ktoré sme na odporúčanie Ministerstva školstva SR navštívili, v nás vyvolalo súcit, a zároveň odkaz či memento, aby sa nikdy viac takéto hrôzy nestali. Buďme tolerantní, nešírme nenávisť voči ostatným, aby sa minulosť neopakovala.🫶
  ---
  😚Nahliadnite do fotoreportáže a inšpirujte sa aj vy návštevou múzea. Ďakujeme za perfektnú sprievodkyňu s odborným výkladom a rozumným mladým ľuďom, ktorých máme na našej škole. Sme na Vás hrdí! Vaši učitelia dejepisu 😊
 • Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D

  Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D

  20. apríla 2023 sa v Centre voľného času v Lučenci uskutočnilo okresné kolo teoreticko-praktickej časti Biologickej olympiády kategórie D (žiakov 6. a 7. ročníka). Našu školu reprezentovali žiačky 6. ročníka, Tamarka Olšiaková a Anička Červienková. Dievčatá sa museli popasovať s praktickou úlohou, kde tento rok pracovali so šiškami. Potom riešili test, ktorý obsahoval otázky z učív 5., 6. a 7. ročníka. Súčasťou testu bola aj práca s textom a získavanie informácií z tabuliek a grafov. Obe dievčatá sa stali úspešnými riešiteľkami, Anička Červienková získala 6. miesto a Tamarka Olšiaková 7. miesto. Ďakujem za svedomitú prípravu a držíme palce v ďalšom ročníku olympiády. Dievčatá na súťaž pripravovali pani učiteľky Gylyásová a Burisová.

 • Okresné kolo Geografickej olympiády

  Okresné kolo Geografickej olympiády

  31. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu v 3 kategóriách reprezentovali ôsmi žiaci. Na vysokú náročnosť súťaže poukázali aj celkové výsledky okresného kola, v ktorom bolo veľmi málo úspešných riešiteľov vo všetkých kategóriách. V kategórii žiakov 5. ročníka bolo len 5 úspešných riešiteľov z 23 súťažiacich, úspešný bol aj náš žiak 5.B triedy Adrián Mágyel, ktorý získal 5. miesto. V kategórii žiakov 6. a 7. ročníka v okresnom kole súťažilo 35 žiakov,úspešných riešiteľov bolo 7 a medzi nimi aj Ninka Murínová zo 7.A, ktorá získala pekné 6. miesto. Ani ostatní žiaci sa nedali zahanbiť a skončili v tej lepšej prvej polovici súťažiacich. Za reprezentáciu aj náročnú prípravu ďakujeme aj týmto žiakom: Simona Kováčová (5.A), Anna Červienková (6.A), Csaba Pivka (6.B), Alex Kristian Čaba (8.B), Viktor Šimon (9.B) a Márk Pribišan (9.B). Žiakov na súťaž pripravovali pani učiteľka A. Burisová (5., 6., 7., a 8. ročník) a pán učiteľ Mitter (9. ročník).

 • ZÁPIS PRVÁKOV

  27. 4. 2023

  26. a 27.apríla sa na našej škole uskutočnil slávnostný zápis prvákov pre školský rok 2023/24. Predškoláci boli veľmi šikovní, pozitívne naladení a splnili všetky úlohy. Tešíme sa na nich opäť v septembri a rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru! Fotoreportáž tu:  ZÁPIS PRVÁKOV.

 • McDonald´s Cup

  Do fotogalérie bol pridaný nový album McDonald´s Cup.

  Dnes sa aj najmenší futbalisti a futbalistky ukázali na McDonald´s Cup-e. Žiaci skupinovú fázu zvládli na jednotku a všetky 4 zápasy sme vyhrali. V skupinovej fáze treba vyzdvihnúť skvelú prácu nášho brankára Alexandra Gyorgya. Počas 4 zápasov dostal len 1 gól. Únava sa ukázala v zápase o finále, kde sme na začiatku zápasu "zaspali" a dostali sme 2 rýchle góly. Výsledok zápasu sme dokázali len skrášliť a z priameho kopu dal krásny gól Mathias Agócs. V zápase o 3.-4. miesto nám chýbalo kúsok šťastia. Vyhrávali sme, nastrelili sme konštrukciu bránky a nakoniec sme zápas prehrali. Urobili sme 2 hrubé chyby v obrane, za čo nás súper potrestal a prehrali sme 1:2. Turnaj sme ukončili spomedzi 9 družstiev na 4. mieste.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Vážení rodičia budúcich prvákov!

  Pozývame Vás na ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. a 27. apríla 2023 v čase od 14:00 do 17:00 hod. v malej budove školy. Prineste si rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Prihlášku do školy je možné podať vopred aj elektronicky. Pre vyplnenie online prihlášky KLIKNITE SEM

 • SUPER FLORBAL POHÁR

  Do fotogalérie bol pridaný nový album SUPER FLORBAL POHÁR.

  Pondelok, 24.4.2023 sa konal SUPER FLORBAL POHÁR. Celkovo sa okresného kola zúčastnilo 9 škôl. Chlapci si chceli vylepšiť vlaňajšie 4. miesto, čo ukázali hneď v prvom zápase. Po druhom zápase v skupine, ktorý sme prehrali s nasadenou školou, sme posledný zápas v skupine po samostatných nájazdoch vyhrali, a postúpili sme do play off. Vo štvrťfinále sme prehrali s vlaňajšími víťazmi a tak sme si zahrali o 3. miesto. Tu sme sa opäť stretli so ZŠ Ladislava Novomeského z Lučenca. Chceli sme im vrátiť prehru zo skupiny. Chlapci celý turnaj hrali sústredene, využili sme naše silné stránky a zápas vyhrali. Bojovali do konca, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM a krásne 3. miesto.

 • ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ - FUTBAL ŽIAKOV ZŠ

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ - FUTBAL ŽIAKOV ZŠ.

  Žiaci 5.-7. ročníka sa zúčastnili školského pohára SFZ. Naši futbalisti obsadili 2. miesto. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a tešíme sa na ďalší futbalový turnaj.

 • Deň Zeme 2023

  👉Každoročne aj my na našej škole venujeme jeden deň v roku našej planéte Zem. 🌍V Deň ZEME sme sa preto obliekli do modrých farieb, ktoré symbolizovali našu „modrú“ planétu.🔵

  👉Tento raz sme v duchu hesla: „Investuj do našej planéty“ skrášlili školský areál – výsadbou stromčekov a nádvorie školy - výsadbou rôznych druhov kvetín.🌸 Už teraz sa tešíme ako nám rozkvitne naše nádvorie! 🌳

  👉Po sadení sme nezabudli na „osvetu“ a „investovanie do vzdelávania“. Aktivitami sa naši žiaci naučili správne triediť odpad,️ rozvíjali svoju kreativitu maľovaním a tvorením živých obrazov či rôznymi kvízmi a hádankami – čuchovými a hmatovými spoznávali rôzne prírodniny.👀 Vytvorili sme si búdky pre hmyz či mini záhradky, ktorými si spestríme aj naše triedy.

  😘Deň Zeme sme zvládli na výbornú a v „investovaní“ budeme pokračovať aj naďalej. Máte sa na čo tešiť!🌳🍀🌷🌹🌺🌸

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Školská 1 Fiľakovo
  Školská 1, 98601 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 895
  +421 911 932 188
  +421 47 43 81 987 (Školská jedáleň)

Fotogaléria